Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Upravno vijeće – arhiva

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.
Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici na e-mail: uprava[at]ppmhp.hr

1. poziv na Muzejsko vijeće – 1. MV_16.10.017._poziv

1. odluke Muzejskog vijeća – 1. MV 16.10.2017._odluke

zapisnik s 1. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

2. poziv na Muzejsko vijeće – 2. MV_12.12.017._poziv

2. odluke Muzejskog vijeća – 2. MV_12.12.2017_ odluke

zapisnik s 2. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

3. poziv na Muzejsko vijeće – 3. MV_09.01.2018._poziv

3. odluke Muzejskog vijeća – 3. MV_09.01.2018._odluke

zapisnik s 3. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

4. poziv na Muzejsko vijeće – 4. MV_15.01.2018._poziv

4. odluke Muzejskog vijeća – 4. MV_15.01.2018._odluke

zapisnik s 4. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

5. poziv na Muzejsko vijeće – 5. MV_23.01.2018._poziv

5. odluke Muzejskog vijeća – 5. MV_23.01.2018._odluke

zapisnik s 5. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

6. poziv na Muzejsko vijeće – 6. MV_28.02.2018._poziv

6. odluke Muzejskog vijeća – 6. MV_28.02.2018._odluke

zapisnik s 6. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

7. poziv na Muzejsko vijeće – 7. MV_23.03.2018._poziv

7. odluke Muzejskog vijeća – 7. MV_23.03.2018._odluke

zapisnik s 7. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

8. poziv na Muzejsko vijeće – 8. MV_06.04.2018._poziv

8. odluke Muzejskog vijeća – 8. MV_06.04.2018._odluke

zapisnik s 8. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

9. poziv na Muzejsko vijeće – 9. MV_15.05.2018._poziv

9. odluke Muzejskog vijeća – 9. MV_15.05.2018._odluke

zapisnik s 9. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

10. poziv na Muzejsko vijeće – 10. MV_12.06.2018._poziv

10. odluke Muzejskog vijeća – 10. MV_12.06.2018._odluke

zapisnik s 10. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

11. poziv na Muzejsko vijeće – 11. MV_05.07.2018._poziv

zapisnik s 11. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

12. poziv na Muzejsko vijeće – 12. MV_28.08.2018._poziv

12. odluke Muzejskog vijeća – 12. MV_28.08.2018._odluke

zapisnik s 12. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

13. poziv na Muzejsko vijeće – 13. MV_19.09.2018._poziv

13. odluke Muzejskog vijeća – 13. MV_ 19.19.2018._odluke

zapisnik s 13. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

14. poziv na Muzejsko vijeće – 14. MV_05.10.2018._poziv

14. odluke Muzejskog vijeća – 14.MV_05.10.2018._odluke

zapisnik s 14. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

15. poziv na Muzejsko vijeće – 15.MV_19.10.2018._poziv

15. odluke Muzejskog vijeća – 15. MV_19.10.2018._odluke

zapisnik s 15. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

16. poziv na Muzejsko vijeće – 16.MV-08.11.2018._poziv

16. odluke Muzejskog vijeća – 16.MV_08.11.2018._odluke

zapisnik s 16. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

17. poziv na Upravno vijeće – 17. MV_06.12.2018. – poziv

17. odluke Upravnog vijeća – 17. MV_06.12.2018. – odluke

zapisnik s 17. sjednice Upravnog vijeća – pdf

18. poziv na Upravno vijeće – 18. MV_21.12.2018. – poziv

18. odluke Upravnog vijeća – 18. MV_21.12.2018. – odluke

zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća – pdf

19. poziv na Upravno vijeće – 19. UV_28.2.2019. – poziv

19. odluke Upravnog vijeća – 19. UV_28.2.2019. – odluke

zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća – pdf

20. poziv na Upravno vijeće – 20. UV_22.5.2019. – poziv

20. odluke upravnog vijeća – 20.UV_22.5.2019. – odluke

zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća – pdf

21. poziv na Upravno vijeće – 21. UV_13.06.2019. – poziv

21. odluke upravnog vijeća – 21. UV. odluke 13.6.2019

zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća – pdf

22. poziv na Upravno vijeće – 22. UV- poziv

22. UV. pozitivno mišljenje TEMPUS – pdf

22. UV SUGLASNOST – pdf

zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća – pdf

23. poziv na Upravno vijeće  – 23. UV poziv 3.9.2019

zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća – pdf

24. poziv na Upravno vijeće – 24. UV poziv 17.10. 2019

zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća – pdf

25. poziv na Upravno vijeće  – 25. UV poziv 12.11.2019

zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća – pdf

26. poziv na Upravno vijeće – 26. UV poziv 3.12.2019

27. poziv na Upravno vijeće – 27. UV poziv

28. poziv na Upravno vijeće – 28. UV poziv 26.2.2020.

zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća – pdf

29. poziv na Upravno vijeće – 29. UV poziv

zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća – pdf

30. poziv na Upravno vijeće – 30. UV poziv

zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća – pdf

31. poziv na Upravno vijeće – 31. UV poziv

zapisnik s 31. sjednice Upravnog vijeća – pdf

32. poziv na Upravno vijeće – 32. UV poziv

zapisnik s 32. sjednice Upravnog vijeća – pdf

33. poziv na Upravno vijeće – 33. UV poziv

zapisnik s 33. sjednice Upravnog vijeća- pdf

34. poziv na Upravno vijeće – 34. UV poziv

zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća- pdf

35. poziv na Upravno vijeće – 35. UV poziv

zapisnik s 35. sjednice Upravnog vijeća- pdf

36. poziv na Upravno vijeće – 36. UV poziv

zapisnik s 36. sjednice Upravnog vijeća- pdf

37. poziv na Upravno vijeće – 37. UV poziv

zapisnik s 37. sjednice Upravnog vijeća- pdf

38. poziv na Upravno vijeće – 38. UV poziv

zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća- pdf

39. poziv na Upravno vijeće – 39. UV poziv

Skip to content