Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Muzejska zbirka Kastavštine

Voditelj: Marko Badurina, kustos

Kompleksni fundus zavičajne zbirke obuhvaća oko 2000 predmeta: raznoliku arheološku (arheološkog odjela Muzeja), etnografsku, kulturno-povijesnu te povijesnu građu. Etnografski materijal uključuje raznovrsne uporabne i ukrasne predmete vezane uz svakodnevni život mještana Kastavštine i njihove običaje (odjeća, predmeti iz domaćinstva, devocionalije). Također predmete vezane uz gospodarstvo (osobito poljodjelstvo i vinogradarstvo) te podzbirku predmeta vezanih uz obrte (ponajviše alatke i proizvode bačvara, kovača, kotlara, košaraša, stolara), posebno značajnih djelatnosti ovog kraja. Heterogena kulturno-povijesna te povijesna građa primarno obuhvaća predmete iz razdoblja 19. i 20. stoljeća. Fundusu pripadaju tiskani i rukopisni materijal, fotografije i razglednice, školski uradci i crteži, tekstilni predmeti, simboli kulturno – prosvjetnih udruženja, narodnog preporoda u Istri, radničkog pokreta, te oružje iz razdoblja Narodnooslobodilačke borbe. Dio građe tematski je odabran i izložen u postavu Zbirke u Kastvu, sustavno nadopunjavanom od 2004. Preostali dio fundusa, pohranjen je po vrsti materijala u čuvaonicama Muzeja u kojima se poduzimaju odgovarajuće mjere preventivne zaštite. Zbirka se ističe povijesnim, etnografskim i obrtničkim predmetima, koji dokumentiraju identitet grada, te društveni i kulturno-prosvjetni život Kastavštine, kao i specifičnom nematerijalnom baštinom koja ilustrira tradicijske vrijednosti ovog područja.

RADNO VRIJEME:

ZIMSKO

1.listopad do 31. sivbnja:

Utorak, četvrtak: 10:00 -12:00

Srijeda: 18:00-20:00

LJETNO

1. lipnja do 30. rujna:

Utorak, četvrtak: 10:00 -12:00

srijeda, petak, subota, nedjelja:

17:00 – 21:00 sati

listopad:

dani Bele nedeje : 10:00 – 20:00 sati

Organizirane posjete van uredovnog vremena potrebno je unaprijed  dogovoriti na tel. 051/213 – 578 ili e-mail: marko.badurina[at]ppmhp.hr; muzej[at]ppmhp.hr

Skip to content