Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Kao i svake godine i ove se – po mnogočemu posebne godine – Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka odazvao pozivu Muzejskog dokumentacijskog centra za sudjelovanje na 39. izložbi izdavaštva hrvatskih muzeja i galerija u sklopu ovogodišnjeg Interlibera, festivala knjige i okupljališta svih koji u vremenu novih medija koji samo prividno oduzimaju moć pisanoj riječi, još uvijek tvrdoglavo vjeruju u knjigu.
Vjerovali smo tada, a poziv je stigao tijekom ljeta, da će pandemija bolesti COVID – 19 jenjati i da ćemo zajedno s još 113 muzeja i galerija iz 67 gradova mnoštvu posjetitelja ove vrijedne manifestacije predstaviti našu izdavačku djelatnost kojoj posvećujemo veliku pažnju, kojom se ponosimo i kojom predstavljamo naše muzejske projekte, našu građu i naš rad. No organizaciju Interlibera i izložbu izdavaštva hrvatskih muzeja i galerija preuzeo je virus i prebacio je u virtualni svijet, a to znači da – svemu usprkos – možete uživati u bogatoj izdavačkoj djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija samo jednim klikom. Posjetite poveznicu
https://prezi.com/view/pu2zou6q0LmWnaY6djTV/ i uživajte u knjizi!

Skip to content