Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Likovna zbirka

Voditelj: Margita Cvijetinović, kustosica

Likovna zbirka je zbirka Kulturnopovijesnog odjela koja prikuplja, čuva, stručno i znanstveno obrađuje i prezentira slike, grafike i skulpture. Ukupno broji 1337 predmeta od kojih je inventirano 1197. Građa je objavljena u različitim publikacijama Muzeja i drugih izdavača.
Muzejski eksponati potječu s područja cijele Županije, a kronološki raspon od kasne gotike do sedamdesetih godina 20. st. prikazuje kako slijed umjetničkih stilova tako i kulturu življenja, umjetnička stremljenja, ukus i bogatstvo naručitelja te dosege lokalnih stvaratelja i vrijedan su i nezaobilazan izvor proučavanja i ilustracija života Rijeke i PGŽ.
Slike su se naručivale i kupovale po cijeloj Europi. Do 19. st. pretežno su to djela talijanskih slikarskih škola različitih umjetničkih dosega. U manjoj je mjeri zastupljeno holandsko slikarstvo, radovi austrijskih i njemačkih umjetnika te slikarstvo madonera. Svega je nekoliko ikona te jedna hadžijska slika. Vrijednim djelima čiju je atribuciju izvršio šezdesetih godina 20. st. prof. dr. sc. Grgo Gamulin (Leandro Bassano i radionica Bassano, Giulio Carpioni, Niccolo Bambinij, Matteo Ghidoni de’ Pitocchi, Pietro Bernardi), pridružila se i slika Sveta Lucija koju je, po izvedenim konzervatorsko – restauratorskim radovima mr. sc. Višnja Bralić, pripisala Palmi Mlađem. Veći dio slika provincijalni su ili pučki radovi te radovi škola, sljedbenika i kopista.
Tijekom 19. st. i u prvoj polovici 20. st. najzastupljeniji su autori iz Beča,Budimpešte, Marseillesa i Venecije: Franz Wiehl, Ferenz Antal, Giacomo Maraston, radionica Michele Canzio – Tomasso Darin – Francesco Beda, György Vastag, Karoly Jakobey, Carlo Wostry, Umberto Veruda   G. Zangrando, Carlo Ostrogovich, Johann Ferstlury, Carlo Wostri, I. L. Rose, Gigi Gasparini, G. Zangrando, Than Mor, Miklos Barabas, Lajos Burger, Fodor Róza, Hans Temple., Giuseppe Mazzarese, Charlesa Beauvea iz Marseilla i Eng. Le Gendra iz Antwerpena.
Naročito su vrijedna djela lokalnih autora ili autora koji su određeno vrijeme tu boravili zbog svoje dokumentarne važnosti (Giovanni Simonetti, Francesco Colombo, Vincenzo Reggio, Christian von Maÿr, Giovanni Fumi, Giulio Lehmann, Francesco Pauer, Georg Conräder, Giovanni Paulinovich, Joseph Horaczek, Josip Moretti Zajc, Christian von Maÿr, Marcello i Carlo Ostrogovich, Lorenzo Butti, J. K. Janovski, Rosso Moretti, Carlo Tafuri, Osvaldo Moro, Giulio Lehman, Franjo Pavačić, Giovanni Butkovich, Oskar Knollseissen, Cornelio Zustovich, Luigi Kasimir, Giovanni Provay, Enrico Fonda, Romolo Venucci, Ivan Kinkela, Sergej Kučinski, Karel Umek, Božena Vilhar, Gianfranco Miksa, Slavko Grčko, Antun Haller, Vladimir Udatny, Branka Marčeta Gregurić, Zdravko Čosić, Ladislav Šošterić, Antun Žunić, Ivo Kalina, Jozo Janda, Višnja Sever, Milivoj Brozović, Zvonimir Kamenar i drugi).
Djela se izlažu kroz stalne i povremene izložbe, a pohranjuju se u čuvaonici slika / papira uz odgovarajuće mikroklimatske uvjet. Od 2000. godine, kada je izrađen popis stanja predmeta s prioritetnom listom za restauraciju, u kontinuitetu se provode konzervatorsko – restauratorski postupci kojima je, do sada, podvrgnuto 58 slika i 4 drvene skulpture.

Skip to content