Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Kontakti

Za dodatne informacija o zbirkama ili aktivnostima Muzeja možete kontaktirati:

Nikolina Radić Štivić, ravnateljica
+385(51)213 578
nikolina[at]ppmhp.hr

Natalie Luić, tajnica – voditeljica općih poslova
+385(51)213 578
uprava[at]ppmhp.hr

dr. sc. Tea Perinčić, viša kustosica
+385(51)553 667
tea[at]ppmhp.hr

Tamara Mataija, viša kustosica
+385(51)213 578
tamara[at]ppmhp.hr

mr.sc. Nikša Mendeš, muzejski savjetnik
+385(51)553 667
niksa.mendes[at]ppmhp.hr

Ivo Mileusnić, viši kustos
+385(51)553 667
ivo[at]ppmhp.hr

Denis Nepokoj, muzejska pedagoginja savjetnica
+385(51)553 666
info[at]ppmhp.hr, nepokoj[at]ppmhp.hr

Margita Cvijetinović, viša kustosica
+385(51)553 667
margita[at]ppmhp.hr

Ranko Starac, kustos
+385(51)553 667
ranko[at]ppmhp.hr

mr.sc. Ivana Šarić Žic, viša kustosica
+385(51)553 667
ivana[at]ppmhp.hr

Melanija Štokov, viša muzejska tehničarka
+385(51)553 667
melanija[at]ppmhp.hr

Tihomir Tutek, viši muzejski informatičar
+385(51)553 667
tihomir[at]ppmhp.hr

Jasna Ujčić Grudenić, viša kustosica
+385(51)553 667
jasna[at]ppmhp.hr

Igor Žic, knjižničar
+385(51)553 666
igor[at]ppmhp.hr

Vana Gović, viša kustosica
+385 (51) 732 239
vana[at]ppmhp.hr

Marko Badurina, kustos
+385(91)4440143
marko.badurina[at]ppmhp.hr

Irena Matić, voditeljica računovodstva i financija
+385(51) 213 578
irena[at]ppmhp.hr

Marko Gojković, knjigovođa
+385(51) 213 578
marko[at]ppmhp.hr

Dino Marković, muzejski preparator
+385(51) 553 667
dino[at]ppmhp.hr

Diana Benazić, domaćica
+385(51) 213 578
diana[at]ppmhp.hr

Andrea Zubović, muzejski pedagog
+385(51) 553 666
cudotvornica[at]ppmhp.hr

Luka Strašek, dokumentarist
+385(51) 213 578
luka[at]ppmhp.hr

Valentina Bićanić, administrativna voditeljica EU projekta
+385(51) 213 578
valentina[at]ppmhp.hr

Darko Takalić, muzejski tehničar pripravnik
+385(51) 213 578
darko[at]ppmhp.hr

Tamara Medač Medija, viši stručni suradnik za administrativne poslove
+385(51) 213 578
tamaramm@ppmhp.hr

Nina Štimac, viša stručna suradnica za program Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana
nina[at]frankopani.eu
+38591 444 0409

Ksenija Orešković, spremačica
+385(51) 213 578

Žana Salihagić, spremačica
+385(51) 213 578

Skip to content