Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Izjava o pristupačnosti

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežna mjesta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka koje se nalaze na adresama: https://ppmhp.hr/, http://lipapamti.ppmhp.hr/, https://mzk.ppmhp.hr/

Stupanj usklađenosti
Mrežna mjesta https://ppmhp.hr/, http://lipapamti.ppmhp.hr/, https://mzk.ppmhp.hr/ djelomično su usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
– dio objavljenih dokumenata u PDF formatu nije strojno čitljiv zbog ulaznog formata dokumenta prije konverzije u PDF;
– nije moguće u potpunosti kretanje kroz sadržaj stranice tipkovnicom;
– video/audio sadržajima nedostaju titlovi;
– pojedini vizuali nemaju pridružen opis, odnosno dio vizuala sadrži tekstualni sadržaj, te je dijelu sadržaja potrebno ispuniti “alt” atribut;
– pojedine poveznice nemaju opis sadržaja u nazivu linka;
– dio poveznica prikazan je s tekstom Ovdje, Više, itd.
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, a desktop verzije mrežnih stranica Pomorskog i povijesnog muzeja’ Hrvatskog primorja Rijeka podliježu autorskim pravima.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primroja Rijeka.
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka obvezuje se najmanje jednom godišnje provoditi provjeru pritupačnosti svojih mrežnih mjesta te ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih mjesta ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: uprava[at]ppmhp.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost[at]pristupinfo.hr.

Skip to content