Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Građansko muzejsko vijeće

Odluka o osnivanju Civilne muzejske zbirke – pdf

Odluka o osnivanju Građanskog muzejskog vijeća – pdf

 Pravilnik o kriterijima za odabir članova Građanskog muzejskog vijeća – pdf

Odluka o imenovanju Građanskog muzejskog vijeća – pdf

Priručnik o Građanskom muzejskom vijeću kao modelu sudioničkog upravljanja u kulturi – URL

Poslovnik o radu Građanskog muzejskog vijeća – pdf

Skip to content