Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Projekti

Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci

 


 

 

 Mala barka 2


 

Claustra+


 

 

 

 

Biti izbjeglica: europski narativ


 

 

Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja


 


 

TEMPUS


 

 

E-VOKED


 

 

Arca Adriatica


 

 

PerPeTuUm aGile


 

 

DREAM

Skip to content