Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Maritime and History Museum of the Croatian Littoral

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Ansambl Zagrebački solisti nastupit će na Kresnikovim violinama 1. srpnja 2014. u 20 sati u sklopu 2. Kresnikovih dana.

Skip to content