Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Viši stručni suradnik za program kulturno-turističke rute Putovima Frankopana

Datum: 12. Svibanj 2022. Tema: Natječaji

Viši stručni suradnik za program kulturno-turističke rute Putovima Frankopana

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA PROGRAM KULTURNO-TURISTIČKE RUTE Link – burzarada.hzz.hr

Čitajte dalje

Viši stručni suradnik za administrativne poslove

Datum: 22. Oujak 2022. Tema: Natječaji

Viši stručni suradnik za administrativne poslove

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE – na nedoređeno vrijeme https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=121887317

Čitajte dalje

Kustos – na određeno vrijeme

Datum: 22. Oujak 2022. Tema: Natječaji

Kustos – na određeno vrijeme

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: KUSTOS – na određeno vrijeme, zamjena do povratka radnice https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=121886113

Čitajte dalje

Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu

Datum: 4. Veljaa 2022. Tema: Natječaji

Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu

Od 4. veljače 2022. godine objavljen je javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama i Novom listu od 4. veljače 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Ovdje možete preuzeti tekst natječaja – docx i odluku o raspisivanju natječaja –...

Čitajte dalje

Viši stručni suradnik/suradnica za program Kulturno-turističke rute “Putovima Frankopana”

Datum: 21. Prosinac 2021. Tema: Natječaji

Viši stručni suradnik/suradnica za program Kulturno-turističke rute “Putovima Frankopana”

Od 20. prosinca 2021. objavljen je natječaj za Višeg stručnog suradnika/suradnicu za program Kulturno-turističke rute “Putovima Frankopana” na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Čitajte dalje

Kustos za rad na projektu TEMPUS

Datum: 25. Studeni 2021. Tema: Natječaji

Kustos za rad na projektu TEMPUS

Od 25. studenog 2021. objavljen je natječaj za kustosa za rad na projektu na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Čitajte dalje
Skip to content