Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Antička zbirka

Voditelj: Ranko Starac, kustos

Antičku zbirku čine predmeti koji svjedoče o tragovima antičke civilizacije na području Hrvatskog primorja i kvarnerskih otoka, do ranobizantskog razdoblja. Temelj je zbirke građa iz fundusa Musea Civica i Gradskog muzeja Sušak. Zbirka je nastala 1962. godine kada je izdvajanjem iz Kulturnopovijesnog formiran Arheološki odjel. Novim arheološkim istraživanjima na području antičke Tarsaticae, a i okolice, zbirka se postupno razvijala. Zbirka broji 510 predmeta koji su inventirani (keramika, staklo, metal), digitalizirani i upisani u računalnu bazu podataka. Dominantna je građa iz same Rijeke, potom iz Grobnika, Vinodola i otoka Krka. Razvoj zbirke očekuje se u strategiji novih arheoloških istraživanja na području Hrvatskog primorja te sustavnim arheološkim istraživanjima ranokršćanske arheološke baštine na području Kvarnera. U cilju čuvanja građe poduzimaju se primjerene mjere preventivne zaštite te prema prioritetu konzervatorsko – restauratorski zahvati.
Svojstva kulturnog dobra antičke zbirke sadržana su u materijalnim svjedočanstvima kontinuiranih procesa razvoja pojedinih protourbanih i peregrinskih središta tijekom antičkog, napose kasnoantičkog i ranobizantskog doba prema razdoblju ranog srednjeg vijeka.

Skip to content