Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Zbirka arheoloških nalaza Cickini

Zbirka arheoloških nalaza Cickini nalazi se u mjestu Sv. Vid Miholjce u blizini Malinske na otoku Krku. Zbirka je dobila ime po arheološkom lokalitetu koji se nalazi u šumi sjeverno od naselja, na kojemu je otkrivena ranokršćanska crkva iz 6. stoljeća. U staroj zgradi peknjice prezentirani su pronađeni pokretni arheološki nalazi, tj. velika količina kamene plastike.
Sam toponim nalazišta ukazuje da je crkva vjerojatno bila posvećena Svetom Ciprijanu. Istraženi su arhitektonski ostaci jednobrodne crkve, koja u tlocrtu ima oblik latinskog križa, sa sedmerostraničnim istaknutim začeljem.
U krakovima transepta kriju se liturgijski prostori, uz pobočne zidove prislonjen je niz pomoćnih prostorija i vodosprema. U osi pročelja izgrađen je prostor za pokrštavanje – baptisterij, s piscinom – zidanim zdencem u kome su kršteni odrasli djelomičnim uranjanjem u blagoslovljenu vodu.
 U neposrednoj blizine crkve nalazi se stambeno-rezidencijalni kompleks, koji je djelomice istražen, a prostire se na oko 4000 m2. Lokalno romansko stanovništvo ovaj lokalitet napušta početkom 9. stoljeća, kada otok Krk postupno naseljavaju rodovi Hrvata, koji nisu obnovili život na Cickinima.