Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Srednjovjekovna zbirka

Voditelj: Jasna Ujčić Grudenić, kustosica

Nukleus današnje srednjovjekovne zbirke formira se krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća. Sustavnim terensko – istraživačkim radom, posebno na području Vinodola, zbirka se uvelike upotpunjuje. Zbirka sadrži 588 muzejskih predmeta koji su svi inventirani i upisani u računalnu bazu podataka. Dominantna je u zbirci građa sa starohrvatskih nekropola Vinodola (nakit i dijelovi nošnje, uporabni predmeti, predmeti od kosti i roga, oružje) koja s arheološko – povijesnog aspekta daleko prelazi lokalne okvire.
Čuvaonica se nalazi u tavanskim prostorima Muzeja, građa se redovito vizualizira te se provode primjerene mjere preventivne zaštite. Konzervatorsko – restauratorski zahvati vrše se u specijaliziranim laboratorijima.
Važnost ovog inventara utemeljena je u ustanovljenom kontinuitetu doseobe Hrvata, kulturnoj slojevitosti, a nadasve multikulturalnosti izraženoj u osebujnom fondu materijalne kulture. Raznolikost i bogatstvo kulturnog inventara zbirke istodobno svjedoče i o gospodarskoj moći ove populacije koja uspostavlja evidentne kontakte sa širim europskim okruženjem.
Svojstva kulturnog dobra sublimirana su u spoznajama koje upućuju na jasne kulturne spone koje ovaj prostor vezuju i snažno uključuju u korpus ranosrednjovjekovne hrvatske države te egzaktno svjedoče o materijalnoj i duhovnoj kulturi primorja u ozračju hrvatskog ranog srednjovjekovlja.