Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Prigodom Međunarodnog dana muzeja Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja predstavlja vrijednu akviziciju, brončanu skulpturu Ivana pl. Zajca, nastalu u godini proslave 1000. maestrovog opusa.
Autor skulpture je Robert Frangeš – Mihanović, jedno od najvećih imena hrvatskog i europskog kiparstva na prijelazu 19. u 20. stoljeće.

O skulpturi i njezinom autoru održat će predavanje autor monografije o R. Frangešu Mihanoviću, dr. sc. Ive Šimat Banov, sveučilišni profesor, povjesničar umjetnosti i naš najveći autoritet za skulpturu.

Predavanje “Robert Frangeš Mihanović – prilog povijesti modernog hrvatskog kiparstva” će se održati u utorak 17. svibnja 2016. u 13 sati u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

Skip to content