Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

utorak, 6. 11. 2018. u 17 sati
Ivna Safundžić, Vera Gambar (Udruga InterInova, Matulji)

Procesi u tehnici izrade keramičkih objekata – poveznice s nekim umijećima kroz povijest

Više o razvojnom putu keramike reći će nam članice udruge InterInova iz Matulja, udruge koja već niz godina promovira proizvodnju predmeta od gline.
Predavanje će nas pobliže upoznati s tehnikom izrade i paljenja villanovianske keramike i etruščanskog bucchera, tehnikom oslikavanje grčke keramike u 7. st. pr. Kr. te izradom hispano-maurskih odsjaja na keramici. Biti će riječi i o postupcima rada s keramikom koji se koriste na radionicama Udruge te o načinu miješanja glazura.

Skip to content