Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Hrvatska i Slovenija zajedno u očuvanju kulturne i prirodne baštine
kroz održivi turizam u projektu Claustra +

Projekt „Claustra+ Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum“, predstavljen je danas u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog Primorja. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., a obrađuje specifične probleme u području vrednovanja, zaštite i očuvanja zajedničke kulturne baštine na području dviju država, s ciljem aktivne zaštite baštine održivim turizmom. Claustra Alpium Iuliarum je kasnoantički vojno-obrambeni sustav zidina, utvrda, cesta i postaja uz ceste te opskrbnih postaja u zaleđu koji se proteže od centra Rijeke u Hrvatskoj pa sve do doline Bače u Sloveniji, a izgrađen je u drugoj polovici 3. stoljeća zbog obrane Rimskog carstva od upada barbara te nadzora glavnih rimskih cesta na ovom području.
Kako je naglašeno na konferenciji, projekt „Claustra+“ primjer je kako zaboravljena arheološka baština može stručnjake iz područja arheologije, prirode i turizma ujediniti u zajedničkom cilju – prezentaciji kulturne baštine i prirode koja ju okružuje kroz aktivni turizam. Tako projekt uključuje ne samo arheološka i prirodoslovna istraživanja već je većina aktivnosti koncentrirana na stvaranje i obogaćivanje turističke ponude, a sve kroz održiv način, uključivanjem čim većeg broja lokalnog stanovništva, poduzetnika i ugostitelja.
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije putem Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) (85%) u okviru Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska 2014. – 2020. i Općine Kostrena. Vodeći partner na projektu je Javni zavod Republike Slovenije za očuvanje kulturne baštine, dok su ostali partneri Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goranska županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka i Turistička zajednica Kvarnera.
Projekt „Claustra +“ nastavak je projekta „Claustra – Kameni branici Rimskoga Carstva”, uspješno realiziranoga u sklopu Programa europske teritorijalne suradnje Slovenija-Hrvatska 2007. – 2013.
Na konferenciji je najavljena i izložba „Claustra Alpium Iuliarum – Skrivena ostavština starih Rimljana“, nastala u okviru projekta „Claustra“, koja će biti postavljena u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka od 7. do 30. studenog 2017. godine. Izložba, čiji su autori Jure Kusetič i Tina Lah iz Narodnog muzeja Slovenije, prikazuje digitalne rekonstrukcije, zemljovide i različite ilustracije koje pričaju o skrivenoj ostavštini starih Rimljana i upoznaju posjetitelje s kulturnom baštinom izuzetne važnosti. Nakon otvorenja izložbe, koje je će biti održano 7. studenog u 19 sati, slijedi predstavljanje projekta Claustra+ te projekcija filma o Claustri, nastalog u produkciji udruga Žmergo i Ukus.
Više o Claustri Alpium Iuliarum možete pročitati na: www.claustra.org.

 

Više o projektu CLAUSTRA+

Claustra Alpium Iuliarum (www.claustra.org); kasnorimski unutarnji obrambeni sustav koji je štitio od prodora u središte rimskog imperija. Arheološki ostaci sustava pružaju se u intervalima od Rijeke u Hrvatskoj do Posočja u Sloveniji, a položaj pregradnih zidova ukazuje na svrhovito korištenje prirodnih obilježja nemirnog krajolika. Claustra predstavlja izniman primjer integracije arhitekture u prirodni okoliš pa je doživljaj sustava tijesno povezan s doživljajem prirode. Arheološki ostaci se uglavnom nalaze u područjima prekrivenim šumom, nerijetko i na područjima zaštićenim temeljem propisa s područja zaštite prirode ili šumarstva. Dionici te baštine su iznimno usitnjeni, a ostaci nisu zadovoljavajuće konzervirani, prezentirani i dostupni, pa je nužno povećati njihovu vidljivost i prepoznatljivost kao zajedničke destinacije kulturnog i zelenog turizma. Projekt predviđa skup aktivnosti za razvoj turističkog proizvoda CLAUSTRA. Pomoći će uspješnijem turističkom razvoju programskog područja i stvoriti jednu od najprivlačnijih destinacija u ovom dijelu Europe, koja će se moći mjeriti sa srodnim destinacijama u inozemstvu, poput Zemlje Hadrijanovog zida ili njemačkog limesa.

Skip to content