Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pravilnici

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije – URL

Izmjene Poslovnika o radu Upravnog vijeca – pdf

Poslovnik o radu muzejskog vijeća PPMHP-a – pdf

Plan preventivne zaštite – pdf

Poslovnik o radu specijalne knjižnice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka – pdf

Pravilnik o zaštiti fundusa muzeja – pdf

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka – pdf

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi – pdf

Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba – pdf

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u muzejskoj struci – pdf

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije – pdf

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske – pdf

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka – pdf

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka – pdf

Pravilnik o radu Muzeja – pdf

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu muzeja – pdf

Pravilnik o zaštiti od požara – pdf

Pravilnik o nagrađivanju – pdf

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj – pdf

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske – pdf