Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

 

 

 

 

 

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka održana je konferencija za medije u povodu odluke Senata Sveučilišta u Rijeci o dodjeli statusa Stručne baze Sveučilišta u Rijeci Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka. Na konferenciji za medije sudjelovali su župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, dekanica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Ines Srdoč Konestra, ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka Nikolina Radić Štivić i pročelnica Odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije Sonja Šišić.

Zahvaljujući uspješnoj, višegodišnjoj suradnji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Senat Sveučilišta donio je 28. siječnja 2021. Odluku da se Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka dodijeli status Stručne baze Sveučilišta u Rijeci. Potvrda je to kvalitetne suradnje dviju institucija, ali i vrijednosti rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka kao institucije, koja svojim kadrovskim kapacitetima i radnim rezultatima, pridonosi kvaliteti razvoja muzejske djelatnosti u Republici Hrvatskoj što je prepoznalo i Sveučilište u Rijeci.

Također, ovakvom suradnjom Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci aktivno pridonosi kvalitetnom obrazovanju, učenju i zapošljavanju mladih njihovim sudjelovanjem u modelu koji omogućava stjecanje stručnih i osobnih kompetencija za rad za vrijeme i nakon stjecanja formalnog obrazovanja. Sve s ciljem da se mladima omogući brže zapošljavanje i olakša ulazak na tržište rada.

Pomorski i povijesni Muzej Hrvatskog primorja Rijeka i Sveučilište u Rijeci uspostavljaju suradnju u djelatnosti visokog obrazovanja tako da Muzej, kao stručna baza, povezivanjem prakse, teorije i visokog obrazovanja, za studente i polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja Filozofskog fakulteta u Rijeci, organizira izvođenje dijelova nastave, odnosno stručne prakse s ciljem stjecanja konkretnih praktičnih znanja.

Filozofski fakultet pokrenuo je ovu proceduru prvenstveno za potrebe novog diplomskog studijskog programa „Povijest i interpretacija baštine“ koji se provodi u sklopu Odsjeka za povijest (Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti i interpretacije baštine – opći smjer).

Riječ je o inovativnom i jedinstvenom programu na razini Republike Hrvatske koji traje dvije godine, odnosno četiri semestra i u kojem se velik dio sadržaja odvija kroz stručnu praksu studenata. Zahvaljujući tome, studenti će kroz praktičan rad u Muzeju, upoznati organizacijske i radne procese, načine pohrane i predstavljanja muzejske građe i rad s publikom.
Studenti će obavljati praksu radeći na konkretnim projektnim zadacima u Muzeju uz nadzor i pomoć mentora. Naš Muzej osigurao je osam mentora: kustosa, viših kustosa i muzejskih savjetnika koji će sa studentima raditi u središnjici muzeja – Guvernerovoj palači, kao i u dislociranim zbirkama – Memorijalnom centru Lipa pamti u Lipi i Muzejskoj zbirci Kastavštine u Kastvu.

Nakon uspješno izvršenih obveza predviđenih ovim programom, studenti će biti sposobni snalaziti se u radnim procesima stručne baze, prilagođavati se radnom okruženju i orijentaciji prema budućem zaposlenju, primijeniti usvojeno teorijsko znanje u praktičnom dijelu vezanom uz područje obavljanja stručne prakse, kreirati vlastiti projekt pod stručnim vodstvom mentora te samostalno, u obliku projekta, izložiti rezultate rada.

Ovaj će program studentima omogućiti stjecanje praktičnih kompentencija koje će ih, završetkom studija učiniti konkurentnima na tržištu rada, a neki od njih, možda svoje buduće radno mjesto pronađu i u Muzeju.

Skip to content