Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Međunarodni dan muzeja ove će godine biti u znaku pronalaženja veza, u istraživanju, otkrivanju i prezentaciji novih (ne)vidljivih veza koje povezuju muzejske predmete stvarajući nove priče o Muzeju, Gradu i/ili Županiji, o ljudima i njihovim životima… možda i o nama samima…

Pozivamo vas stoga da se uključite u ovu akciju Hrvatskog muzejskog društva i otkrivanjem nevidljivih veza ispričate priču koja će pokazati kako muzeji uopće nisu bez veze.

Pripreme počinju odmah nakon prijave, odvijaju se u školi uz pomoć mentora i u muzeju uz pomoć kustosa, a za vrijeme pripreme za projekt ulaz u muzej bit će slobodan za sudionike projekta.

Zadatak ekipe je odabrati pet predmeta iz stalnog muzejskog postava, pronaći veze koje ih (po)vezuje s drugim  predmetima, mjestima u gradu, događajima i ljudima iz prošlosti, sadašnjosti, a možda i budućnosti grada Rijeke i Primorsko-goranske županije i pretočiti ih u priču koja će se predstaviti na završnoj svečanosti. Način predstavljanja projekta sudionici mogu odabrati sami, a prezentacija može trajati najviše 15 minuta.

Svaka skupina mora izraditi i poster formata 100 x 70 cm koji će dati osnovnu informaciju o projektu.

Završna svečanost održat će se 18. svibnja 2014. u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka

Prijave se podnose do 15. travnja 2014. na mail adresu nepokoj[at]ppmhp.hr (Denis Nepokoj, 553-666).

Za prijavljene timove bit će organizirano stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja kako bi natjecatelji upoznali građu i izabrali predmete za svoje nevidljive veze.

Skip to content