Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Javna nabava

PLAN NABAVE za 2020. – pdf

V izmjene i dopune PLANA NABAVE za 2019. – pdf

IV. izmjene i dopune PLANA NABAVE za 2019. – pdf

III. Izmjene i dopune PLANA NABAVE za 2019. – pdf

II. izmjena i dopuna PLANA NABAVE za 2019. – pdf

I. dopune plana nabave 2019. – pdf

Plan nabave 2019-usvojen na MV – pdf

II. izmjene i dopune plana nabave 2018. usvojene na MV – pdf

I. izmjene i dopune plana nabave 2018. usvojene na MV – pdf

Plan nabave 2018-usvojen na MV – pdf

I. izmjene i dopune plana nabave za 2017. usvojene na MV – pdf

Plan nabave 2017. – pdf

II. Izmjene i dopune plana nabave 2016 – pdf

I. Izmjene i dopune plana nabave 2016 – pdf

Plan nabave 2016. – pdf

III. Izmjene i dopune plana nabave 2015. – usvojen na UV – pdf

II. Izmjene i dopune plana nabave 2015. – usvojen na UV – pdf

I. Izmjene i dopune plana nabave 2015. – usvojen na UV – pdf

Plan nabave 2015. – pdf

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2014 – pdf

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014 – pdf

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014 – pdf

Plan nabave 2014. – pdf

Plan nabave 2013. – pdf

Plan nabave 2012. + I Izmjene – pdf

Plan nabave 2012. – pdf

Procedura stvaranja ugovornih obveza – pdf

Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja po računima – pdf

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka – pdf

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – pdf

Izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj nabavi – pdf

Uputa o postupanju u nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti – pdf

Sukob interesa – web – pdf