Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Željka Cetinić (1949.- 2016.) rođena je u Splitu 17. listopada 1949. godine (djevojačko prezime: Piacun, a porijeklom je iz Sućurja na otoku Hvaru). U Splitu je završila gimnaziju, nakon čega je diplomirala na Grupi za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu te od 1981. godine radi kao kustos, a potom voditelj (1983.) Arheološkog odjela Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja. Zvanje višeg kustosa stječe 1994.godine.
Kao viši kustos, radila je na stručnoj arheološkoj i muzeološkoj obradi i prezentaciji šest zbirki Arheološkog odjela: prapovijesnoj, antičkoj, srednjovjekovnoj, numizmatičkoj, hidroarheološkoj i zbirci kamenih spomenika Muzeja. Inicijator je provedbi neophodnih restauratorskih zahvata i zaštite zbirke kamenih spomenika Muzeja.
U kratkom razdoblju od 2001. do 2003. bila je ravnateljica Muzeja.
Godine 2005. promaknuta je u zvanje muzejskog savjetnika, temeljem stručno-znanstvenih radova i arheoloških istraživanja na području Primorsko-goranske županije, posebno Grobnika i Vinodola. Osobito je bila angažirana na arheološkim istraživanjima i to na polju nacionalne ranosrednjovjekovne arheologije.
Željka Cetinić sudjelovala je i na pripremi i realizaciji novog stalnog postava Arheološkog odjela Muzeja – Tragovi vremena.
Bila je član Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva te Povijesnog društva Rijeka. Od 1993. – 1997. bila je u Središnjem odboru HAD-a kao predstavnik za Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku županiju.
Željka Cetinić odlazi u mirovinu kao muzejski savjetnik 2010. godine.
Sudjelovala je na znanstvenim i stručnim skupovima, a njezini najznačajniji objavljeni radovi su:

Cetinić, Ž. (1996): Rezultati novijih arheoloških istraživanja Grobišća,

Grobnički zbornik 4, Rijeka, 188-205

Cetinić, Ž. (1997): Iz povijesti Numizmatičke zbirke Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Muzeologija 33/1996, Zagreb, 32-49

Cetinić, Ž. (1998): Stranče – Gorica starohrvatsko groblje, (katalog izložbe) Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka.

Cetinić, Ž., (2001) u: Biizantini, Croati, Carolingi – Alba e tramonto di regni e imperi /katalog izložbe/, autor kataloških jedinica : VI.74a – b; VI. 75; VI. 76a – c; VI. 77a – b, Santa Giulia – Museo della città, Brescia, 47.

Cetinić, Ž., ( 2004) : Arheološki odjel / Archaeology Department , u: Monografija Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, Rijeka, 80 – 83.

Cetinić, Ž. (2011.): Stranče – Vinodol – Starohrvatsko groblje na Gorici, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka.

Željka Cetinić preminula je 3. travnja 2016. godine.

U četvrtak, 7. travnja 2016. u 11 sati u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka održat će se komemoracija za bivšu voditeljicu Arheološkog odjela Muzeja te ravnateljicu, arheologicu i muzejsku savjetnicu Željku Cetinić.

O Željki Cetinić govorit će njezini suradnici, kolege i prijatelji.

Skip to content