Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Projekti

 

Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci

 


 

 

 Mala barka 2


 

Claustra+