Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Projekti

 

 

Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci


 

 

 

 

 Mala barka 2


 

 

 

Claustra+