Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Maritime and History Museum of the Croatian Littoral

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pozivamo Vas da svojom nazočnošću uveličate glazbeno-edukativnu manifestaciju 3. Kresnikovi dani

2. 6. 2015. u 19.00 sati, Mramorna dvorana
Promocija zbornika sa simpozija Glazba u muzeju / Muzeji glazbe. Zbornik će predstaviti Višnja Zgaga, razvnateljica MDC-a i urednica zbornika. Na simpoziju su predstavljene dvije osobe / velikana vezana uz lokalnu glazbenu baštinu Franjo Kresnik i Ivan Matetić Ronjgov
Nastup gudačkog orkestra glazbene škole Ivana Matetića Ronjogova pod vodstvom prof. Šestana na Kresnikovim violinama iz fundusa PPMHP-a

3. 6. 2015 u 20.00 sati, Mramorna dvorana
nastup obiteljskog komornog ansambla Kvartet Veljak na Kresnikovim violinama iz fundusa PPMHP-a.
Posljednju skladbu na progranu izvodi Orkestar osnovne Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (kojega vodi prof. Maja Veljak) i Kvartet Veljak.

Skip to content