Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Prezentacija DOK CRES-DOCK CULTURE je na temu kulturno-povijesnog značaja plutajućeg doka u Cresu, u kontekstu industrijske kulturne baštine, te brodogradnje Hrvatske. Sadrži prijedloge za očuvanje objekta i arhitektonske ideje-prijedloge za moguće naknadno korištenje industrijskog doka u kulturno-turističke svrhe, nakon što jednog dana izađe iz radne namjene.

Dok 9 brodogradilišta Cres, jedan je od sedam ukupno plutajućih dokova u hrvatskim brodogradilištima, brodogradilište Viktor Lenac d.d., Rijeka, Brodotrogir, Trogir, Servisni centar Trogir d.o.o., Brodogradilište Cres d.d., Lošinjska plovidba brodogradilište, d.o.o.

Prezenterica predavanja DOK CRES: Bojana Vuksanović, Dipl.Arch.

Vrijeme: četvrtak, 24. ožujka 2016. u 18:30

Skip to content