Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Obavijest o produženju roka za prijavu

Datum: 30. Rujan 2020. Tema: Događanja, Građansko muzejsko vijeće

Obavijest o produženju roka za prijavu

Obavještavamo vas da se do 7. listopada 2020. godine produžuje rok za prijavu na Javni poziv za predlaganje organizacija civilnog društva u članstvo Građanskog muzejskog vijeća. Zadaća organizacija članica Građanskog muzejskog vijeća je suradnja s muzejskim djelatnicima s ciljem međusobnog upoznavanja i dijeljenja problematike, potreba i interesa rada pojedinih organizacija civilnog društva i njihovih korisnika te obostranog unapređenja djelatnosti kroz provedbu zajedničkih programa. Uključite se u predlaganje, osmišljavanje i provedbu kulturnih programa Muzeja u skladu s...

Čitajte dalje

Predstavljena Civilna muzejska zbirka

Datum: 4. Rujan 2020. Tema: Događanja, Građansko muzejsko vijeće

Predstavljena Civilna muzejska zbirka

kustosi: članovi 1. saziva Građanskog muzejskog vijeća Izložba će se moći razgledati u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka do 5. listopada 2020. Danas smo javnosti predstavili prvih pet predmeta novoosnovane Civilne muzejske zbirke koji su dijelom fundusa Muzeja postali temeljem prijedloga i odabira građana. Osnivanjem Građanskog muzejskog vijeća (GMV) u siječnju 2019. godine, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka prvi je u Hrvatskoj implementirao praksu sudioničkog upravljanja u muzejima pa je i prikupljačkoj djelatnosti počeo pristupati na...

Čitajte dalje

Javni poziv

Datum: 4. Rujan 2020. Tema: Događanja, Građansko muzejsko vijeće

Javni poziv

Javni poziv za predlaganje organizacija civilnog društva u članstvo Građanskog muzejskog vijeća Rok: 30. rujna 2020. [PRODUŽENO DO 07. LISTOPADA 2020.] Na temelju članka 12. Odluke o osnivanju Građanskog muzejskog vijeća Ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja (u daljnjem tekstu: PPMHP), upućuje Javni poziv za predlaganje organizacija civilnog društva u članstvo Građanskog muzejskog vijeća Pozivaju se organizacije civilnog društva na prijavu svog članstva u Građansko muzejsko vijeće za razdoblje od 2020. do 2023. godine. Na Javni poziv se mogu prijaviti...

Čitajte dalje

Radionice

Datum: 3. Rujan 2020. Tema: Događanja, Građansko muzejsko vijeće

Radionice

[IZ MUZEJSKE PRAKSE] Radite u kulturi? Želite svoje programe bolje prilagoditi zajednici? Želite aktivnosti koje planirate bolje povezati s potrebama osoba s invaliditetom, darovite djece, mladih i volontera? Onda su radionice iz edukativnog ciklusa “Rad sa zajednicom” program koji se ne propušta. Radionice su dio projekta “Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja”. Edukativni ciklus “Rad sa zajednicom” posvećen je radu sa specifičnim društvenim skupinama te učenju o potrebi diversificiranog i prilagođenog pristupa...

Čitajte dalje