Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Zviždaljka u obliku konja s jahačem – fišćet

Zviždaljka u obliku konja s
jahačem – fišćet
Leopold Bojc, Dolenja Vas
sredina 20. stoljeća
keramika, pečeno, glazirano,
polikromno
12 × 11 × 4,5 cm
PPMHP EO 553

I glazbalo i igračka – fišćet. Keramičke fućkalice u koje se ulijeva voda, u obliku ptica, vrčića, konjića s jahačem ili bez njega, omiljene su dječje igračke, no upotrebljavaju se i kao glazbeni instrumenti za postizanje osobitih efekata. Fišćeti su vrsta okarine, a visina tonova određena je rupicama koje su izrađene na svirali i prekrivaju se prstima. Svrstana u kategoriju aerofonih instrumenata, ovakva svirala zvuk proizvode puhanjem kroz prorez na brid. Takvi se instrumenti ipak razlikuju s obzirom na materijal od kojega su izrađeni, bilo da je riječ o keramici, drvu ili trstici.
Mnogim je naraštajima djece uspomena na kastavsku Belu nedeju svojevrsni suvenir djetinjstva, pa tako i fišćet poznat kao petešić kemu se vrit puše. I danas ga nalazimo na tom sajmu, a neka nova djeca u njemu otkrivaju vezu s prošlošću.

Skip to content