Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Zastava Hrvatskog pjevačkog društva Jadranska vila

Zastava Hrvatskog pjevačkog
društva Jadranska vila
J. G. Zeplichal
Sušak
1896.
drvo, bronca, svilovez, rips,
pozamanterija
144 × 118 cm
PPMHP KPO-PZ 3464

Nakon ukinuća bakarskog municipija 1874. osamostaljuje se Trsatska općina s naseljima Sušak i Vežica. U općini izrazita hrvatskog sastava i društveni je život obilježen hrvatskim domoljubljem. U to su vrijeme raširena osnivanja čitaonica, u kojima se odvijao vrlo aktivan društveni i kulturno-prosvjetni život. Hrvatska čitaonica na Trsatu osnovana je 1887. godine.
Osim čitaonice djeluje i Hrvatsko pjevačko društvo Jadranska vila. Prvi je zborovođa bio Anton Santini, učitelj pjevanja u Hrvatskoj gimnaziji u Rijeci. U Društvu je bilo dvadeset pjevača. Predsjednik je bio Ante Polić, otac Janka Polića Kamova i Nikole Polića.
Jadranska vila djelovala je gotovo četvrt stoljeća i održala niz koncerata. Godine 1896. proslavljena je desetogodišnjica društva i posvećena zastava – simbol Društva. Zastava je pravokutna oblika i obrubljena je resama i kićankama na krajevima. S prednje strane, u sredini zastavnog polja nalazi se medaljon s alegorijskom kompozicijom – djevojka s lutnjom, more, brodovi, planina. S druge strane u sredini je lutnja, lira i lisnate grančice. Zastava je na koplje pričvršćena pozlaćenim čavlićima s imenima donatora.
Zastava je blagoslovljena 28. lipnja 1896. i stajala je 600 forinti. U svečanome
činu kumovale su gospođe Jelka Ružić, Virginija Bačić i Vinka Glavan.

Skip to content