Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Stolno posuđe s nalazišta Pod Kaštelom

Vrč
Rijeka, Pod Kaštelom
17. stoljeće
keramika, pečeno, slikano
vis. 17 cm, Ø otvora 9,5 cm
Ø dna 7,5 cm, Ø trbuha 13 cm
PPMHP AO-RNZ 21564

Zdjela
Rijeka, Pod Kaštelom
kraj 16. stoljeća, početak 17. stoljeća
keramika, pečeno, slikano
vis. 4,5 cm, Ø 17,5 cm
PPMHP AO-RNZ 21565

Prvi veliki razvoj Rijeke kao trgovačkog grada, nakon antičkog razdoblja, dogodio se u 15. stoljeću, kada je grad funkcionirao unutar zidina. To je razdoblje prevlasti Mletačke Republike, koja želi osigurati monopol trgovine i plovidbe na Jadranu. Stoga tijekom 16. stoljeća ona vrši pomorske blokade Rijeke jer joj ona predstavlja prijetnju. U tom nemirnom vremenu velik problem leži u činjenici da riječki teritorij nema žita kojim bi se nahranilo pučanstvo. Stoga u tom razdoblju postoje stroge odredbe o zabrani izvoza žita, a grade se i podzemni spremnici. Žitnice pronađene u Rijeci nisu bile spremišta općinskog fontika, već su se građani, zbog prijetnje nestašice, sami brinuli o smještaju žita. Na području riječkog Starog grada do sada su žitnice otkrivene na sedam različitih lokacija, no nažalost nisu na odgovarajući način prezentirane.
Ovaj kasnomajolički vrč pronađen je 2011. godine prilikom zaštitnih arheoloških istraživanja žitnica na lokalitetu Pod Kaštelom u riječkom Starom gradu. Ima trolisni otvor i trakastu dršku, a na području trbuha i vrata ukrašen je višebojno oslikanim motivom vertikalnih valovnica i ravnih crta. Prema pronađenim analogijama datiramo ga u 17. stoljeće, a proizveden je u Italiji, vjerojatno na rimskom području. Drugi izdvojeni predmet s ovog lokaliteta restaurirana je zdjelica oslikana blijedoplavim jednostavnim motivom. Ona pripada tipu venetsko plave slikane engobiate, a prema analogijama njezinu proizvodnju smještamo na venetsko područje – Akvileju. Rubni dio ukrašen je valovnicom unutar koncentričnih kružnica, a oko središnjeg polja koncentrično se pružaju stilizirani listići i vitice.

Skip to content