Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Starohrvatska keramička posuda

Lonac
Tribalj, Njivica
9. stoljeće
keramika, pečeno
vis. 21 cm, Ø otvora 17 cm,
Ø dna 11,5 cm
PPMHP AO-SZ 16961

Arheološkim istraživanjima ranosrednjovjekovne nekropole Tribalj – Njivica, provedenima 1997. godine, utvrđeno je da je nekropola poljoprivrednim zahvatima trajno devastirana. Unatoč tome uspjelo se izdvojiti pet sačuvanih grobnih cjelina. Kao prilog ujednom od grobova pronađena je i ova starohrvatska keramička posuda, kratka uvučena vrata i razvrnuta oboda, čije je rame ukrašeno valovnicom. Grob u kojem je pronađena pripada starijem horizontu pokapanja, koji je zabilježen na starohrvatskim grobljima u Hrvatskoj, a koji traje od kraja 8. stoljeća do početka 9. stoljeća. Spomenuti horizont karakteriziraju poganski ritualni običaji. Oni uključuju prilaganje posuda i ostalih predmeta svakodnevne upotrebe u grobove. Tako se u grobovima nalaze i željezni noževi, britve, kresiva s kremenjem za paljenje vatre, koštani tuljci, recipijenti za sol i oružje. Uz ovu u inventaru se Srednjovjekovne zbirke Arheološkog odjela Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka nalazi još dvadeset cjelovito sačuvanih posuda, koje pripadaju starohrvatskom kulturnom krugu: petnaest pronađenih na lokalitetu Stranče – Gorica u Vinodolu, jedna na nekropoli Grobnik – Grobišće, jedna iz Osora i tri s lokaliteta Rijeka – Principij. Ove su se posude izrađivale od pročišćene gline na spororotirajućem lončarskom kolu, loše su pečene i ukrašene valovnicom. Potječu iz lokalnih keramičarskih radionica.
U sklopu starohrvatskih poganskih pogrebnih običaja prilikom ukopa pokojnika odvijao se obred strave – oblik karmina, prilikom čega se nad grobom palila vatra i razbijale su se posude. Vjerovalo se da se pokojnici tako oslobađaju od zlih duhova. U posude koje su se prilagale u grobove stavljala se hrana i piće, i to kao popudbina za zagrobni život, tj. kao mrtvačev udio u zajedničkim karminama koje su se održavale u njegovu čast

Skip to content