Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Signalna brodska zastava

Signalna brodska zastava
sjeverni Jadran
20. stoljeće
platno
90 × 125 cm
PPMHP OPP-ZNI 1224

Signalna zastava koja predstavlja slovo Z i koristi se kao poruka.
Međunarodne signalne zastave u pomorstvu u prošlosti su se na brodovima koristile,a koriste se i danas, kao sredstva signalizacije, prenošenja poruka i zapovjedi međuplovećim objektima. One spadaju u skupinu vizualnih sredstava signalizacije. Uz njih se kao vizualna sredstva koriste još baterijske svjetiljke, mahala, reflektori, sustav Morseovih znakova itd.
Od davnina su postojala sredstva signalizacije među brodovima i između brodova i objekata na kopnu. Poruke su se prenosile zastavicama, a tijekom noći uglavnom upaljenom vatrom. U novome vijeku, u 18. i 19. stoljeću u državama bogate pomorske tradicije tiskale su se i prve knjige koje su opisivale signalne znakove i zastave.
Današnji Međunarodni signalni kodeks ima 40 signalnih zastava, od kojih svaka ima posebno značenje.

Skip to content