Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Sablja Vinka Tadejevića

Sablja karabela
Štajerska
18. stoljeće
čelik, mjed, rožina, koža, kovano,
lijevano, zakivano
dužina 92,5 cm (cjelina)
sječivo 4 × 78 cm
PPMHP KPO-ZO 22070

Sablja tipa karabela pripadala je Jakovu Tadejeviću, bakarskom pomorskom kapetanu, suvlasniku broda Mate, koji je 1847. godine porinut na Sušaku, i zapovjedniku bakarske Narodne straže.
Karabela je konjanička sablja osmanskog podrijetla koja se u stoljetnim sukobima udomaćila na tlu srednje i jugoistočne Europe. Kasnije su takve sablje ušle u uporabu i na području zapadnoeuropskih zemalja. Odlikuje ih dugačka savijena oštrica sa sječivom po cijeloj dužini konveksne strane i s jakim hrptom s konkavne strane. Završetak je oštrice proširen i dvosjek radi lakšeg ubadanja. Konjanici su takvim sabljama nanosili protivniku veću ranu zbog dužine zasijecanja savijene oštrice. Oštrica sablje nosi oznake štajerskih majstora i starijeg je podrijetla (kraj. 17. stoljeća). Međutim sablja je u cijelosti izrađena kasnije (18. stoljeće) dodavanjem ukrasne drške na oštricu. Drška sablje posebno je stilizirana u obliku ptičje glave, a izrađena je od rožine obložene kožom, koja je pričvršćena ukrasnim zakovicama, dok je križnica sablje izrađena od mjedi.

Skip to content