Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Rodoslovno stablo obitelji Steinberg (Štemberger)

Rodoslovno stablo obitelji
Steinberg (Štemberger)
17. stoljeće
pergamena, crtež, rukopis
41 × 50,5 cm
PPMHP KPO-PZ 16235

Porodica Steinberg (Štemberger) dobila je plemićki naslov i grb na osnovu grbovnice koju je car Ferdinand II. Habsburški 1631. dodijelio Jurju (Goergu) Steinbergu od Steinberga kao zahvalu za službu ovoj vladarskoj kući. Pravo na plemićku titulu dodijeljeno je i njegovoj braći, Jeronimu, Bartolomeju i Ivanu, kao i svim njihovim nasljednicima i potomcima obaju spolova. Glavni je razlog dodjele plemićke titule zasluga Jurja Steinberga, koji je predvodio 3000 vojnika u obrani Bakra od mletačke opsade 1611. godine. Ova plemićka porodica bila je u dvorskoj službi nekoliko stoljeća. Njihova je postojbina bio utvrđeni grad Gutteneg, ali su imali posjede i u Jelšanama i Klani. Između Pivke i Dolenja imali su svoj zamak Steinberg (Nakalce), koji je izgrađen u 17. stoljeću, ali su ga kasnije prodali.
Steinberzi su prvi put zabilježeni kao riječki patricij 1652. godine. Ova je porodica bila aktivna u društvenom životu Rijeke. Mnogi su od njih bili suci i vijećnici, a zaslužni su i za osnivanje zaklade za pomoć siromašnima “Mons Pietatis”. “Mons Pietatis”, odnosno zaklada za pomoć siromašnima bila je uobičajena institucija u gradskim komunama predindustrijskog doba. Bio je to način pomaganja siromašnima. U takvim se zakladama uz malu kamatu mogao dobiti novčani zalog. Osnivač zaklade u Rijeci bio je Jeronim (Gerolamo) Steinberg, koji je u prvoj polovici 17. stoljeća bio župnik u Jelšanama. On je oporučno ostavio 3000 forinti za osnivanje zaklade te dao izgraditi oltar sv. Petra u riječkoj katedrali.
Rodoslovno stablo porodice Steinberg, vezano uz grbovnicu koja se čuva u fundusu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, zanimljiv je prikaz jedne plemićke porodice, njezina grba i posjeda. U Zbirci rukopisa također se čuvaju dokumenti spomenute zaklade.

Skip to content