Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Riječka pietà

Pietà
nepoznati autor
3. četvrtina 15. stoljeća
drvo, rezbareno, tragovi polikromije
vis. 91,5 × 65 × 26 cm
PPMHP KPO-LZ 570

Pietà, kao talijanska izvedenica od latinskog pietas – sućut, sažaljenje ili Oplakivanje Krista, u kršćanskoj ikonografiji označuje prikaz Blažene Djevice Marije koja u krilu drži mrtvo Isusovo tijelo. Oplakivanje Kristovo tema je koja svoje izvorište ne nalazi u Novom zavjetu, nego u pučkoj tradiciji i religioznoj lirici te se, zahvaljujući humanizaciji religije pod utjecajem gotičkog svjetonazora iz Bizanta, u 14. stoljeću proširila na zapad.Prikaz je osobito popularan u gotici i renesansi kao motiv jedne od Sedam Gospinih tuga, kada se posebna pozornost posvećuje izražavanju emocija. U plastici je pietà kao motiv njemačkog podrijetla i naziva se Vesperbild, prema latinskoj riječi vesperae u značenju ‘večernje’ (molitve u brevijaru), jer je Kristovo tijelo bilo skinuto s križa u predvečerje. Motiv Vesperbilda javlja se oko 1320. u rajnskom području, odakle se širi po ostalim njemačkim, češkim, francuskim i poalpskim krajevima (Slovenija, Istra, Venecija, Furlanija, Gornja Italija). Ovisno o vremenu nastanka, geografskom podrijetlu i lokalnim sklonostima nastaje nekoliko osnovnih tipova pietà te brojne inačice.
U početku prikaz ima simboličko značenje, te najraniji prikazi imaju vedar karakter jer predočuju djelo spasenja. Mrtvi Krist sjedi uspravljen u Bogorodičinu krilu, nagnute glave, dok je lice Bogorodice bez emocija, ona je zapravo spokojna, pomirena i pokazuje gledatelju mrtvog Sina, koji je svojom smrću izvršio djelo otkupljenja.
U kasnijim prikazima prevladava majčina žalost, a tijelo je obilježeno znakovima patnje. Sredinom 14. stoljeća mrtvo Kristovo tijelo posjednuto je u njezinu krilu dijagonalno, a početkom 15. stoljeća trup je vodoravan. Potkraj 15. i u 16. stoljeću Krist klizi iz njezina krila na tlo, gdje sjedi ili leži, a Bogorodica pridržava samo Kristovu glavu ili ramena.
Riječka je Pietá nastala pod utjecajem alpskog kulturnog kruga te se datira u treću četvrtinu 15. stoljeća. Skulptura se prvotno nalazila u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Rijeci, a 1920. je godine prenesena u Museo civico.

Skip to content