Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Reklama riječkog brodara Adria

Reklama riječkog brodara Adria
Societa anonima di navigazione Adria
Rijeka
1911.
papir, tisak
17 × 28 cm
PPMHP OPP-ZBD 15297

Ovakvi su se prospekti objavljivali vrlo često u vrijeme uzleta prekooceanskih putovanja, koncem 19. stoljeća. Na taj su način kompanije reklamirale svoje usluge putnicima i nudile im povoljnija putovanja. Najčešće su prospekte s voznim redom objavljivale prekooceanske brodarske kompanije, ali i željeznica.
Prospekti su brodarskih kompanija bili u boji i s istaknutim simbolima brodara, vozim redom kompanije te lukama pristajanja, nerijetko dvojezični. Često su upisivane detaljne rute plovidbe i sve luke u kojima brod pristaje.
Osobito u vrijeme do početka Prvoga svjetskog rata, tijekom velikog iseljeničkog vala prema Americi, bilo je zajedničkih objava brodarskih i željezničkih tvrtki.

Skip to content