Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Predmeti od kosti

Koštani tuljac
Stranče – Gorica
sredina 9. stoljeća
kost, urezano
10,6 × 4,7 cm
PPMHP AO-SZ 642

Recipijent od jelenjeg paroška
Stranče – Gorica
1. pol. 9. stoljeća
kost, rezano
11,1 x 8,1 cm
PPMHP AO-SZ 826

Koštani tuljac (PPMHP AO-SZ 642) cilindrična oblika pronađen je 1979. godine na nekropoli Stranče – Gorica, u ženskom grobu 58, u predjelu pojasa. Tuljac je ukrašen izrezbarenim ornamentom od višeprutih vrpca, koje tvore geometrijski motiv, veće i manje rombove. Na vrhu i dnu tuljca probušene su okrugle rupice kroz koje je bila provučena vrpca ili lančić. Pomoću vrpce ili lančića tuljac je bio ovješen o pojas. Sličan tuljac pronađen je i u dječjem grobu 91 na istom lokalitetu, uz lijevu bedrenu kost (PPMHP AO-SZ 670). Analogije za ove predmete na prostoru naše države nalazimo na starohrvatskim grobljima Novigrad – Goričine, Knin – Spas, Gomjenica kod Prijedora i Solin. Iako im izvorna funkcija nije sa sigurnošću poznata, smatra se da su imali praktičnu namjenu. Opisani su kao tobolci, futrole za nošenje strelica, iglenici ili posudice – etuiji za nošenje osobnog pribora. Podrijetlo ovih nalaza treba tražiti u avarsko-slavenskom kulturnom krugu, a njihova se upotreba u mlađem, kršćanskom horizontu starohrvatskih groblja treba dovesti u vezu s prežitkom običaja iz prethodnog razdoblja.

Skip to content