Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Planimetria della Rada di Fiume Plan riječkog lukobrana

Planimetria della Rada di Fiume
Plan riječkog lukobrana
Trst
1. rujna 1843.
papir, rukopis, talijanski jezik
71 × 90 cm
PPMHP KPO-PZ 16301

Urbanističko širenje Rijeke odvijalo se usporedo s povećanjem prometa u riječkoj luci, koja se od postanka grada nalazila na ušću Rječine u more. Već krajem 18. stoljeća počinje se shvaćati da postojeća luka nije dovoljna i da nešto treba poduzeti kako bi ona mogla prihvatiti veći broj brodova s dubljim gazom. Glavni je problem s lukom na ušću bio taj što je rijeka često nanosila šljunak i pijesak smanjujući tako dubinu, pogotovu na samome ušću. Stoga je bilo potrebno
jaružati riječno dno, što je bilo nepraktično i skupo.
Četrdesetih godina 19. stoljeća mađarska uprava u Rijeci ozbiljno se bavi problemom proširenja lučkih kapaciteta te razmatra nekoliko planova koji su išli u dva pravca – proširiti luku na ušću Rječine ili krenuti u jedan posve nov i inovativan pothvat izgradnje luke ispred grada. Takvu je luku u to vrijeme imao samo Marseille. Izgradnja luke ispred grada zahtijevala je veliku graditeljsku sposobnost s obzirom na to da je bilo potrebno napraviti lukobran u dubokom moru, na nasipu koji će biti dovoljno čvrst da izdrži udare velikih valova. Stoga je upravo francuski inženjer Hilarion Pascal, koji je sudjelovao u izgradnji marsejske luke, imao udjela i u izgradnji nove tršćanske i riječke luke. S nasipavanjem obale na području današnje riječke tržnice 1841. godine započinje izgradnja tzv. Mola longa i moderne riječke luke. Planovi koji su nastali prilikom nove regulacije ušća Rječine i gradnje nove luke čuvaju se u Zbirci geografskih karata, arhitektonskih nacrta i planova Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i važno su svjedočanstvo razvoja grada.
Ovaj nacrt prikazuje ušće Riječine s planom sidrišta kapaciteta od 70 brodica dubokog gaza (naviglie di alto bordo) i 90 barki (del cabottaggio). U nastavku se vidi i prikaz grada uz obalu. Iz plana je vidljivo da je usporedno s izgradnjom novog lukobrana poduzimano i niz radova na poboljšanju stare luke na Fiumari.

Skip to content