Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Par ostruga s garniturom za prikapčanje na obuću

Ostruge
Stranče – Gorica
1. pol. 9. stoljeća
željezo, mjed, kovano, lijevano
ostruga 18 × 9,5 cm
kopča 4,5 × 4 cm
jezičac 5,8 × 3 cm
udiljka 2 × 4 cm
PPMHP AO-SZ 611 – 614

Ovaj par masivnih željeznih ostruga s garniturom za prikapčanje na obuću pronađen je 1980. godine prilikom istraživanja lokaliteta Stranče – Gorica, i to u grobu muškarca konjanika – ratnika. Na krajevima krakova ostruga nalaze se pravokutne ploče s po dvjema zakovicama, a vrh luka završava izduženim trnom. Trn je presvučen mjedenim limom, koji je ukrašen graviranim geometrijskim ornamentom, a u donjem dijelu obrubljen prstenastim zrnatim nizom. Garnitura za prikapčanje na obuću sastoji se od dviju jednostavnih željeznih kopči, dvaju jezičaca i dviju udiljki. Uz garnituru je pronađen i željezni okov, čija se funkcija nije mogla odrediti. Ovakav tip željeznih ostruga nastao je prema predlošku luksuznih karolinških ostruga i uobičajen je isključivo na području ranosrednjovjekovne Hrvatske, a najbliže analogije našim ostrugama nalazimo na starohrvatskom groblju Nin – Ždrijac i Kašić – Maklinovo brdo. Ostruge su prvi počeli upotrebljavati Kelti već u 3. stoljeću prije Krista, u antičko doba njihova se upotreba značajno širi za potrebe konjice rimske vojske, a posebno su se često upotrebljavale u ranome srednjem vijeku. Na prostor hrvatske države došle su početkom
9. stoljeća, posredstvom franačkih misionara koji šire franačke utjecaje. Tada na našem prostoru započinje i proces pokrštavanja.

Skip to content