Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Oktant

Oktant
Champneys Cornhill
London
18. stoljeće
drvo, mjed, bjelokost
42 × 50 cm
PPMHP OPP-ZNI 914

Oktant je instrument koji se koristio u navigaciji, a uz sekstant upotrebljavao se u pomorstvu za mjerenje visina nebeskih tijela te kutova objekata na horizontu. Najstariji instrumenti za mjerenje visina nebeskih tijela s broda potječu iz razdoblja kasnog srednjeg vijeka. Bili su to astrolab, a kasnije i tzv. Jakovljev štap. Sekstanti i oktanti novijega razdoblja, iz 18. i 19. stoljeća, sastoljali su se od više dijelova, a najvažniji su bili alihidada, pomična greda, limb kao stupanjska mreža, mala zrcala, zamračena stakla zrcala, veliko zrcalo, nosač dalekozora, dalekozor.1 Uz sekstant i oktant, koristio se još i kvadrant.
Oktant Champneys Cornhilla pripada starijem tipu izrade, a sastoji se od velikog i malog zrcala. Na rubnom dijelu dva su manja zrcala, što je kod recentnijih instrumenata ovakva tipa neuobičajeno. Također ima samo dva tamna stakla, a ne 6 ili 7, koliko ih imaju moderni instrumenti.

Skip to content