Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Nadvratnik s natpisom majstora Gašpara

Nadvratnik s natpisom majstora
Gašpara
Rijeka
1561.
vapnenac, klesano
140 × 40 × 29 cm
PPMH KPO-PZ 17489

Natpis je bio nadvratnik na kući Vičevića, koja se nalazila u blizini crkve sv. Vida u riječkome Starom gradu. To je jedini sačuvani kameni spomenik iz Rijeke na kome je glagoljski natpis. Oznaka godine 1561. na dnu latinskog teksta ispisana je glagoljskim slovima č.f.m.a. U glagoljici su se brojke pisale slovima, a točka je bila znak da slovo treba čitati kao brojku.
U prijevodu natpis glasi:
+ 1561. dana 14 mjeseca oktobra majstor Gašpar zidar zajedno sa svojom ženom Barbarom ovo djelo dovrši svojom rukom. Oni Bogu zahvaljuju. č.f.m.a. (1561.) Ovo je tek mali podsjetnik na to da i grad Rijeka ima svoju glagoljsku baštinu. Ovdje se od davnine upotrebljava glagoljica i hrvatski jezik u crkvenom, ali i javnom životu, iako je sačuvanih spomenika malo. Službeni je jezik gradske uprave u 15. i 16. stoljeću bio latinski, ali se u poslovanju, osobito u trgovini, upotrebljava mletački dijalekt. S druge strane hrvatski ostaje jezik obitelji i privatnih odnosa, iako je prilično zastupljen i u religijskim obredima. S vremenom talijanski postaje i jezik uprave te je i školovanje sve češće na talijanskom jeziku, koji potiskuje latinski i hrvatski, a glagoljica sve više izlazi iz upotrebe.1 Glagoljicu zadržavaju samo crkveni redovi, pa su neki dokumenti nastali u pisarnici trsatskog franjevačkog samostana u 17. i 18. stoljeću još uvijek pisani kurzivnom glagoljicom.

Skip to content