Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Maketa grada Rijeke

Maketa – plan grada Rijeke
Ferruccio Jellousheg
Rijeka
1937.
drvo, rezbareno
30 × 150 × 300 cm
PPMHP KPO-PZ 18500

Godine 1937. u Rijeci je otvorena izložba posvećena bogatoj pomorskoj baštini Rijeke i Kvarnera, koju je organiziralo društvo Dopolavoro Interaziendale Marina Mercantile. Izložba je otvorena prilikom proslave Dana sv. Vida i Modesta, zaštitnikā grada. Na izložbi su bili predstavljeni brojni modeli brodova, čiji su autori bili stari riječki pomorci, kao i modeli torpeda koja su se izrađivala u Rijeci te slike i fotografije s pomorskom tematikom. Posebno je mjesto zauzimala maketa grada Rijeke. Maketu je izradio inženjer Ferruccio Jellousheg, pri čemu je veliku pozornost obratio na precizno predstavljanje ulica i svih gradskih zdanja. No maketa sadrži i neke objekte koji su se tek planirali izgraditi te stoga daje (tada) futuristički pogled na grad. Osim desne obale Rječine, gdje se prostirao grad Rijeka pod talijanskom upravom, prikazan je i Sušak – grad na lijevoj obali Riječine pod upravom Kraljevine Jugoslavije. Na maketi, zanimljivo, nije bila prikazana državna granica koja je postojala na Rječini.

Skip to content