Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Latinski prijepis glagoljske isprave Nikole Frankopana

Latinski prijepis glagoljske
isprave Nikole Frankopana
Stjepan Ivan Novak
Novi Vinodolski
4. veljače 1428.
papir, rukopis
23 × 31,4 cm
PPMHP KPO-PZ 376

U ispravi se navodi da su bakarski sudac Blaž i njegov brat Andrija došli pred kneza Nikolu s molbom da im se dopusti da zadrže status slobodnjaka, koji su imali njihovi prethodnici. Knez udovoljava njihovoj molbi, što potvrđuje svojim pečatom i potpisom. Ova je isprava u orginalu pisana na hrvatskom jeziku i glagoljicom, a prijevod na latinski jezik i latinicu učinio je bakarski gradski notar Stjepan Ivan Novak.
Knez Nikola Frankopan (Frankapan) u 15. je stoljeću gospodar Krka, Senja i Modruša te ban Hrvatske i Dalmacije. On je prvi od knezova Krčkih koji se počinje nazivati Frangipanibus (Frankapan), i to s dopuštenjem pape Martina V. Kneževi Krčki uspješno su stoljećima balansirali između Mlečana i ugarskih vladara, koji su često bili u sukobu, i na taj su račun proširivali svoje posjede. Nikola Frankopan igrao je ključnu ulogu i u dinastičkim borbama između Žigmunda Luksemburškog i Ludovika Anžuvinca. Žigmundu Luksemburškom posuđivao je novac, a zauzvrat dobivao posjede.1 Zahvaljujući takvoj uspješnoj politici bio je najmoćniji velikaš hrvatskih zemalja kasnoga srednjeg vijeka. Kao feudalni gospodar imao je pravo dodjeljivati slobodu svojim kmetovima, što je često bilo potrebno jer su trebali služiti u njegovoj feudalnoj vojsci. Zbog sve češćih osmanskih prodora na hrvatske teritorije vojska mu je itekako bila potrebna, a morao je postaviti i službenike raznih profila u primorskim gradovima koji su bili pod njegovom upravom.

Skip to content