Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Kresivo moravskog tipa

Kresivo moravskog tipa
Stranče – Gorica
početak 9. stoljeća
željezo, lijevano
3,4 × 7,3 cm
PPMHP AO-SZ 842

U čovjekovu evolucijskom razvoju iznimno je važan bio trenutak kada je uspio upaliti vatru. Vatra se palila uz različita pomagala, a među njih spada i ova alatka koja baca iskru. Kresivo i nekoliko ulomaka kremenja predstavlja komplet. Upotrebljavali su se tako da se u jednoj ruci držalo kresivo po kojemu se lupnulo kremenom koji se držao u drugoj ruci. Pritom se stvorila iskra koja bi zapalila vatru. Kako bi kresivo uvijek bilo pri ruci, nosilo se u kožnoj vrećici obješenoj za pojas. Ovo srednjovjekovno kresivo pronađeno je na lokalitetu Stranče – Gorica, u muškom grobu 135. Pripada tzv. moravskom tipu kresiva s više puta povijenim krakovima, koji nije poznat u ostalim starohrvatskim nekropolama, a analogije nalazimo na nekropolama velikomoravskog kulturnog kruga. Osim ovog u Srednjovjekovnoj zbirci Arheološkog odjela čuva se još pet kresiva. Ona pripadaju najučestalijem tipu slavenskih kresiva, kresivima u obliku lire, a datirana su u 8. i 9. stoljeće.

Skip to content