Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Keramička šalica

Keramička šalica
Grobnik, Grobišće
1. pol. 1. stoljeća nakon Krista
keramika, lijevano, pečeno
9 × 6,7 cm
PPMHP AO-AZ 746

Nekoliko stotina metara južnije od zidina Grada Grobnika nalazi se ledina Grobišće. Prigodom vađenja pijeska u više su navrata tijekom 19. stoljeća otkopavani grobovi s bogatim prilozima iz razdoblja željeznog doba i rane antike. Tijekom pokusnog sondažnog istraživanja 1987. godine, koje je vodila Željka Cetinić, kustosica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, otkriveni su ostaci grobova s dijelovima nošnje, nakitom i popratnim predmetima, ukopanim u tlo u prvim desetljećima prvog stoljeća nakon Krista. U to vrijeme rimska je država na vrhuncu moći, proces romanizacije zatečenih autohtonih plemena Liburna i Japoda u punom je zamahu. To znači da su i pogrebni običaji svugdje bili izmijenjeni – od ukopavanja tijela u grobne rake prelazi se na spaljivanje tijela umrlih na čestici uz nekropolu, potom na pažljivo prikupljanje pepela i spaljenih ostataka u urne, koje se zakapaju u tlo.
Davni preci naših Grobničana nisu prihvatili običaj spaljivanja tijela pokojnika, tada općenito prihvaćen širom Hrvatskog primorja, već svoje pokojnike i dalje, po pretpovijesnom mjesnom običaju, sahranjuju u iskopane rake. Pokojnici sada više ne nose nakitne predmete autohtonog podrijetla, već se kite i uz tijela prilažu predmete nabavljene trgovačkom razmjenom ili kupnjom iz radionica na teritoriju sjeverne Italije ili predalpskog zaleđa. Tako se uz tijelo jednog pokojnika našla i dvojna keramička šalica (skifos) s dvjema nasuprotnim malim kružnim ručkama. Šalica je načinjena u sjevernoitalskoj radionici po ugledu na poznata majstora Sariusa Surusa, odnosno njegova učenika, čije se ime Clemens ističe reljefno istaknutim latiničnim slovima između vegetabilnih motiva na donjem dijelu posudice. Izvrsno oblikovanje i kvalitetno pečenje sa sjajnom narančastom glazurom odlika je tadašnjih keramičarskih proizvoda koji su se izvozili širom Carstva. Šalice i pehari koji su bili zakopani uz tijela pokojnika dijelovi su stolnih garnitura za piće, odnosno za ispijanje vina, u kome su uživali njihovi vlasnici, a s tom su ugodom trebali nastaviti i po završetku zemaljskog života.

Skip to content