Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Keramička posuda

Keramička posuda
Ćićarija, Golupska jama
početak 2. tisućljeća prije Krista
keramika, pečeno, urezano
16,4 × 21 cm
PPMHP AO-PPZ 19226

Krajem eneolitika (bakrenog doba) na sjevernojadransko priobalje pristižu nove skupine veoma pokretnih nomada, i to iz dvaju pravaca. Iz istočnog Podunavlja preko bosanskih se planina do Dalmacije spuštaju skupine stočara, koji se u potrazi za pašnjacima polako šire iz dalmatinske zagore prema morskoj obali i otocima. Stapanjem pridošlica i zatečenog stanovništva formira se narod nositelja tzv. cetinske kulture. S druge strane s obronaka se istočnih Alpa i Ljubljanske kotline prema Istri i Kvarneru spuštaju nositelji kasnoeneolitičke ljubljanske kulture. Oni se stapaju sa zatečenim mediteranskim stanovništvom te tijekom drugog tisućljeća prije Krista, odnosno u brončanom dobu stvaraju moćnu plemensku skupinu nama nepoznata imena, koja gospodari širokom zonom od tršćanskog Krasa do srednjodalmatinskih otoka. Prema brojnim arhitektonskim ostvarenjima ovog naroda – gradinama i kamenim gomilama, nazivamo ih pripadnicima tzv. kašteljerske kulture.
Odabrani primjer keramičke posude nastao je na začetku ove brončanodobne civilizacije. Slučajno je otkriven na površini jednog sporednog pećinskog kanala u Golupskoj jami na Ćićariji. Pronađena četiri ulomka spojena su uz rekonstrukciju nedostajućih dijelova. Posuda je kuglasta oblika tijela, ravna dna, s kratkim, lagano izvijenim vratom. Vanjske površine stijenki ukrašene su duboko urezanim i rovašenim geometrijskim ornamentom, bez tragova inkrustacije.
Duboko urezivanje i utiskivanje u još meku glinu nakon modeliranja posude karakteristično je za niz podunavskih kulturnih skupina, koje se postupno preseljavaju prema zapadu te tako konačno dopiru i do Ćićarije u zaleđu Istre, odakle se spuštaju do Istre i Kvarnera, odnosno kvarnerskih otoka. Posuda ima dvije “supkutane” ušice, a njezin oblik i način uresa izveden duboreznom tehnikom podsjeća na uzore načinjene u organskom materijalu.

Skip to content