Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Keramička lula

Lula
Vrulje, Žaline
18. stoljeće, 19. stoljeće
keramika, pečeno
6,6 × 5 × 3,2 cm
PPMHP AO-RNZ 13516

Od 1969. do 1973. godine Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka u suradnji je sa Sportskim ribolovnim društvom Kostrena i Saveznim centrom za podvodna istraživanja u Rijeci provodio hidroarheološka rekognosciranja na akvatoriju Hrvatskog primorja. Godine 1970. rekognosciran je lokalitet Lulice u uvali Čikat na Malom Lošinju, gdje je locirano novovjekovno sidrište s otpadnim materijalom među kojim su dominirale keramičke lulice. Dvije godine kasnije rekognoscirano je područje oko otoka Unije. Ondje je na području Vrulja također pronađen velik broj keramičkih lula. Unutar Ranonovovjekovne zbirke Arheološkog odjela Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog
primorja Rijeka su inventirane trideset i tri keramičke lule.
Duhan iz Amerike u Europu dolazi sredinom 16. stoljeća, a običaj pušenja i proizvodnja lula započinje u Engleskoj oko 1570. godine. Sve lule pripadaju istočnom ili mediteranskom tipu lula, koje su izrađene od crvene gline, a sastoje se od čašice, kamiša i usnika. Ovdje izdvojena lula proizvedena je na prostoru Italije, a potječe iz radionice u Chioggi (Veneto), gdje je proizvodnja lula trajala od 1655. do 1945. godine. Rađena je u kalupu, čašica joj je dvostruko duža od tuljca i bačvasta je oblika te ukrašena trima vodoravnim reljefnim crtama. Čašica i tuljac povezani su trima veznim rupicama kroz koje je prolazio dim.

Skip to content