Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Ekspedicija na Arktik

Posada broda Admiral TegetthoffOPP-ZBD 493
L. Brade
Bremenhaven
1872.
fotografija
31 × 37 cm
PPMHP OPP-ZF 493

Fotografija prikazuje posadu austrougarskog parobroda Admiral Tegetthoff u Bremenhavenu neposredno prije polaska na prvu austrougarsku arktičku ekspediciju. Voditelji ekspedicije bili su Carl Weyprecht i Julius Payer. U ekspediciji je sudjelovala dvadesetčetveročlana posada u kojoj je bilo i trinaest mornara iz Hrvatske. Bili su to Petar Lusina s Cresa, kapetan i vođa posade, te mornari Ante Lukinović iz Pučišća na Braču, Ante Zaninović s Hvara, Ante Katarinić iz Malog Lošinja, Petar Falešić i Juraj Štiglić iz Bakra, Josip Latković iz Plomina, Fran Letiš, Jakov Sučić i Vicko Palmić iz Voloskog, Lovro Marola iz Rijeke, Ante Večerina iz Drage te Ante Scarpa iz Trsta. Jedan od najzaslužnijih za njihovo angažiranje u ekspediciji bio je Henrik von Littrow, kapetan fregate i riječki lučki kapetan.

Skip to content