Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Dnevnik barka Stefano

Dnevnik barka StefanoOPP-ZBD 15069
Stefano Skurla
Dubrovnik
1876.
papir, rukopis
39 × 27 cm
PPMHP OPP-ZBD 15069

Prema kazivanju Ivana Jurića i Miha Bačića, preživjelih pomoraca s barka Stefano, dubrovački je dominikanac Stefano Skurla 1876. godine napisao povijest putovanja jedrenjaka Stefano iz Europe prema Australiji. Dnevnik je pisan talijanskim jezikom na 276 stranica, a opisuje njihov šestomjesečni život među Aboridžinima te stradavanja broda i pomoraca. Posebnost je ovoga dnevnika aboridžinsko-talijanski rječnik na kraju knjige.
Jedrenjak Stefano nasukao se tijekom nevremena na sjeverozapadnoj obali Australije, kod rta Cloates, 27/28. listopada 1875. NM

Skip to content