Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Diploma kojom riječki kapetan dodjeljuje građansko pravo Giuseppeu Sebastiančiću

Diploma kojom riječki kapetan dodjeljuje građansko pravo Giuseppeu Sebastiančićukpo-pz 662
Rijeka
14. veljače 1791.
pergamena, rukopis
52 ×38 cm
PPMHP KPO-PZ 662

U 15. i 16. stoljeću Rijekom u ime feudalnog gospodara upravlja kapetan, a odluke važne za život gradske komune donose Veliko i Malo vijeće. Članovi vijeća su i riječki građani. S vremenom se članstvo u vijećima ograničava samo na pripadnike određenih porodica, sve do 17. stoljeća kad su u njima mogli sjediti samo članovi određenih patricijskih porodica, pa su i obični građani svoje vijećnike morali birati među njima.  Vijeća su osim sudbene ovlasti u prvom stupnju još raspravljala i o biranju gradskih funkcionara, činovnika, raspoređivanju i trošenju gradskih prihoda i sl. Osim toga odlučivalo se i o pravu građanstva, kojeg nisu imali sluge i koloni, a doseljenici su morali zadovoljiti pojedine uvjete, koji su se uglavnom odnosili na imovno stanje. Neki ugledni i imućni doseljenici bili su primljeni i među patricijske porodice.
Pravo građanstva omogućilo je pojedincu, kao i članovima njegove obitelji da se bavi trgovinom s povlasticama koje je uživao grad Rijeka s obzirom na svoj status slobodne trgovačke i lučke zone. Tijekom cijeloga srednjeg i ranoga novog vijeka mnogi su stanovnici Rijeke bili bez građanskog statusa, što ih je onemogućavalo u ostvarivanju nekih tadašnjih građanskih prava i uživanju povlastica, uključujući i mogućnost sudjelovanja u radu gradskog vijeća. Kapetan grada kao vrhovni zapovjednik i predstavnik vladara imao je pravo zaslužnim stanovnicima i doseljenicima dodjeljivati građanska prava. Ova diploma svjedoči o tom postupku. TP

Skip to content