Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Dekorativni oklop grofa Lavala Nugenta

Dekorativni viteški oklop sa štitomPPMHP KPO-ZO OR1
nepoznata radionica
Italija
početak 19. stoljeća
čelik, koža, kombinirana tehnika
178 × 60 × 30 cm (oklop)
53 × 65 cm (štit)
PPHMP OR1

Dio fundusa Zbirke oružja, vojnog pribora i militarije Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka potječe iz najstarije muzejske zbirke na području današnje Primorsko-goranske županije, kolekcije umjetnina koju je sakupio grof Laval Nugent od Westmeatha (1777–1862), Irac koji se u austrijskoj službi proslavio kao vrstan vojskovođa, posebno u ratovima protiv Napoleona. Grof Nugent je 1815. godine u zadnjoj bitci napuljsko‑austrijskog rata porazio Napoleonova upravitelja Italije Joachima Murata. Time je bila omogućena restauracija Napuljskog Kraljevstva i povratak prognanog pape Pia VII. u Rim. U znak zahvalnosti papa Pio VII. (1800–1823) nagradio je grofa Nugenta titulom rimskog princa i tom mu prilikom darovao dekorativni trofej oružja.
Još od antičkih vremena ustalio se ratnički običaj da se kao trofej pobjednika javno izlaže vojna oprema i oružje poražena protivnika, ali se do 19. stoljeća sačuvala samo simbolika tog pobjedničkog čina kroz izlaganje dekorativne vojne opreme i oružja izrađenih upravo za tu svrhu. Puni viteški oklop izrađivao se da bi zaštitio cijelo tijelo ratnika i predstavljao je vrhunac umijeća oružarskog zanata u 16. stoljeću. U kasnijim razdobljima, zbog sve šire upotrebe baruta, oklop gubi svoju zaštitnu funkciju te se postupno reducira, ali se nastavlja s izradom njihovih jednostavnih dekorativnih kopija.
Do danas je u fundusu muzeja ostao sačuvan samo dio trofeja grofa Nugenta – par dekorativnih viteških oklopa sa štitovima i jedna helebarda. Oklopi su izrađeni kombiniranom tehnikom (kovanjem, lijevanjem, jetkanjem i nitanjem) od čeličnog lima početkom 19. stoljeća po uzoru na renesansu. Svaki je oklop sastavljen od deset zasebnih dijelova kojima se prekriva gotovo cijelo tijelo, a povezani su u cjelinu pomoću kožnog remenja pričvršćena za lim oklopa zakovicama. To su: kaciga, ovratnik, prsni oklop sa štitnicima za bedra, oklop za leđa te po par nogavica sa šitnicima za stopala, par oklopa za ruke i par rukavica. Uz svaki oklop izrađen je i dekorativni štit. Svi dijelovi oklopa ukrašeni su visoko stiliziranim zoomorfnim i fitomorfnim ornamentima. U katalogu prikazan štit ukrašen je okrunjenim grbom, u čijem je polju prikaz mijene sunca i mjeseca i koji čuvaju dva baziliska, zaštitni simbol kuće Nugent. IM

Skip to content