Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Brodski dnevnik jedrenjaka Amalia L.

Brodski dnevnik jedrenjaka Amalia L.OPP-ZBD 15070_31
Martin Šoić
Kostrena, 1861.
papir, koža, rukopis
40 × 54 cm
PPMHP OPP-ZBD 15070

Rukopis Martina Šoića iz Kostrene, zapovjednika i suvlasnika jedrenjaka Amalia, koji je zapovijedao brodom između 1861. i 1868. godine. Bark je građen u brodogradilištu Pino u Rijeci 1854. Dnevnik jedrenjaka Amalia L. sadrži 190 listova, a u njemu se opisuje putovanje broda preko Crnog mora, Sredozemlja do Atlantika pa prema Engleskoj.
Jedrenjak Amalia L. nakon izgradnje je u Rijeci bio u vlasništvu Alessandra Paicuricha, koji je imao 10 karata, Francesca Giacoma Lettisa s 8 karata te Natalea Medanicha i Antonia Bellena sa po 3 karata.
To su podaci koji se spominju u izvještajima iz šezdesetih godina 19. stoljeća u godišnjaku Annuario marittimo.
Karatima su se označavali dijelovi vlasništva broda. Svaki je brod imao maksimalno po 24 karata. Svi su karati mogli biti u vlasništvu jedne osobe, ili su oni bili podijeljeni na više vlasnika. Npr. jedan je vlasnik mogao imati 10 karata, drugi 14, itd.
Bark Amalia L. imao je 412 tona, 2 topa i 10 članova posade. Kao zapovjednik spominje se Martin Šoić iz Kostrene. NM

Skip to content